voordelen

  • Dienstverlening op maat, ook op locatie
  • Flexibel/projectmatig
  • Persoonlijk en vertrouwelijk
  • Open communicatie
  • Snel en efficiënt
  • Slagvaardig
  • Klein maar breed georiënteerd
  • Kostenbesparend

raadhuisstraat 40 • 6127 bl • grevenbicht • tel o6 27 430 469 • info@riethennen.nl • www.riethennen.nl

inrichten van boekhoudprogramma • sorteren, ordenen en coderen van boekingsgegevens • opstellen en versturen van facturen • vervaardigen van sheets • bestanden verwerken voor mailing • verwerken van post • archiveren van dossier • boeken van kosten en omzet • boeken van kas en bank • tussentijdse rapportage • debiteuren- en crediteurenbeheer • jaarrekening verzorgen • aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting • persoonlijke aandacht • vertrouwen • flexibel • kostenbewust